Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

Miền Trung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 08/12/2023

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 08/12/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 08; 05 07
1 18; 13 16; 19; 17; 18
2 23; 26; 26
3 34 33; 38; 33; 30
4 48; 48 43; 48
5 58
6 61; 62 67
7 79; 73 71
8 89
9 99; 93 93; 99; 91

Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 07/12/2023

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 07/12/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 09; 03 00; 01; 02; 08; 07; 00 08
1 16; 11; 11; 13 14
2 22 23; 25; 29
3 32; 33 38; 35; 39 34; 30; 31
4 45; 47; 47; 49 43; 46
5 59; 59 57
6 67 64; 69 67
7 76; 74 77; 72
8 89; 88 81; 82; 85; 89
9 99 98

Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 06/12/2023

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/12/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 04; 03 02; 00
1 16; 16 17
2 26; 26 24; 25
3 34; 34; 32; 37
4 42 44; 48
5 58; 58; 57 54; 59; 52; 56; 57
6 65
7 76; 77
8 85
9 99; 92 97; 95

Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 05/12/2023

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/12/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 07; 05 02; 09
1 17; 12; 16; 16 11
2 24; 26 24; 20
3 30 31; 38; 38; 32
4 40
5 51; 57 59; 59; 55; 54
6 64 64
7 71
8 85; 87; 84 80
9 92 98

Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 04/12/2023

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/12/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung
Đầu Huế Phú Yên
0 04; 08 06; 06
1 12; 10; 12 12; 12; 12
2 28 28
3 38
4 43
5 52; 53; 58 52
6 64; 62
7 73 72; 70; 74; 73; 73
8 80; 87 89
9 93; 99; 97; 95; 91

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng