Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 20-03-2023

Soi cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 20/03/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 8 lần
01 3 lần
02 7 lần
03 2 lần
04 6 lần
05 3 lần
06 3 lần
07 5 lần
08 5 lần
09 1 lần
Đầu 1
10 1 lần
11 2 lần
12 7 lần
13 2 lần
14 3 lần
   
16 2 lần
17 4 lần
   
19 2 lần
Đầu 2
20 9 lần
21 7 lần
22 13 lần
23 6 lần
24 12 lần
25 3 lần
26 7 lần
27 8 lần
28 6 lần
29 3 lần
Đầu 3
30 10 lần
31 6 lần
32 6 lần
   
34 7 lần
35 3 lần
36 8 lần
37 5 lần
38 3 lần
   
Đầu 4
40 6 lần
41 5 lần
42 16 lần
43 3 lần
44 6 lần
45 2 lần
46 1 lần
47 11 lần
48 3 lần
49 2 lần
Đầu 5
50 7 lần
51 2 lần
52 5 lần
   
54 2 lần
55 2 lần
56 2 lần
57 3 lần
58 2 lần
   
Đầu 6
60 7 lần
61 5 lần
62 10 lần
63 2 lần
64 10 lần
65 3 lần
66 6 lần
67 8 lần
68 4 lần
69 3 lần
Đầu 7
70 3 lần
71 7 lần
72 13 lần
73 2 lần
74 7 lần
   
76 7 lần
77 8 lần
78 2 lần
79 2 lần
Đầu 8
80 6 lần
81 3 lần
82 9 lần
83 3 lần
84 2 lần
85 2 lần
86 3 lần
87 6 lần
88 2 lần
89 1 lần
Đầu 9
90 3 lần
91 6 lần
92 7 lần
93 1 lần
94 7 lần
95 1 lần
96 3 lần
97 6 lần
98 2 lần
99 1 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 1 ngày tính từ 20/03/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 20/03/2023
ĐB 24192
G1 24877
G2 69360 66583
G3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G4 6979 7304 7041 4748
G5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G6 617 012 182
G7 29 54 10 42
Lô tô
92 77 60 83 29 38 99
90 63 42 79 04 41 48
09 05 10 22 52 32 17
12 82 29 54 10 42
Kết quả xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 19/03/2023
ĐB 86903
G1 51904
G2 86833 22870
G3 85621 16256 18746
84156 68556 38891
G4 3826 9033 6756 8348
G5 9234 5163 4061
7108 1862 5943
G6 562 892 334
G7 04 72 23 96
Lô tô
03 04 33 70 21 56 46
56 56 91 26 33 56 48
34 63 61 08 62 43 62
92 34 04 72 23 96
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số