Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống trước 20-03-2023

Soi cầu loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/03/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
   
01 1 lần
   
   
   
   
06 1 lần
   
08 1 lần
   
Đầu 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 2
20 1 lần
   
22 3 lần
23 1 lần
   
   
   
27 1 lần
   
   
Đầu 3
30 2 lần
31 1 lần
   
   
   
   
36 4 lần
   
   
   
Đầu 4
40 2 lần
   
42 2 lần
   
   
45 1 lần
46 2 lần
47 2 lần
48 1 lần
   
Đầu 5
50 1 lần
   
   
53 1 lần
   
55 1 lần
   
   
58 1 lần
   
Đầu 6
60 1 lần
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 7
70 1 lần
   
72 2 lần
   
74 2 lần
   
   
77 1 lần
   
   
Đầu 8
80 2 lần
   
   
83 1 lần
   
85 2 lần
86 1 lần
87 1 lần
   
   
Đầu 9
90 1 lần
   
92 1 lần
   
94 1 lần
95 2 lần
96 1 lần
97 1 lần
98 1 lần
   
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 20/03/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 20/03/2023
ĐB 24192
G1 24877
G2 69360 66583
G3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G4 6979 7304 7041 4748
G5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G6 617 012 182
G7 29 54 10 42
Lô tô
92 77 60 83 29 38 99
90 63 42 79 04 41 48
09 05 10 22 52 32 17
12 82 29 54 10 42
Kết quả xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 19/03/2023
ĐB 86903
G1 51904
G2 86833 22870
G3 85621 16256 18746
84156 68556 38891
G4 3826 9033 6756 8348
G5 9234 5163 4061
7108 1862 5943
G6 562 892 334
G7 04 72 23 96
Lô tô
03 04 33 70 21 56 46
56 56 91 26 33 56 48
34 63 61 08 62 43 62
92 34 04 72 23 96
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 7 ngày 18/03/2023
ĐB 57570
G1 25444
G2 05260 51308
G3 14099 69326 17323
52596 06495 47274
G4 1522 2679 3931 2502
G5 2734 6503 6147
0437 5088 0227
G6 897 979 581
G7 44 97 13 93
Lô tô
70 44 60 08 99 26 23
96 95 74 22 79 31 02
34 03 47 37 88 27 97
79 81 44 97 13 93
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 6 ngày 17/03/2023
ĐB 59389
G1 46086
G2 47967 93279
G3 62875 61643 80808
17950 83001 55132
G4 7669 4211 2318 6993
G5 7346 4111 6778
2763 2406 4847
G6 006 958 919
G7 09 05 65 60
Lô tô
89 86 67 79 75 43 08
50 01 32 69 11 18 93
46 11 78 63 06 47 06
58 19 09 05 65 60
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số