Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống trước 08-12-2023

Soi cầu loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/12/2023

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
   
   
   
04 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 93
   
06 1 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 73
07 3 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 50
42 - 106
54 - 60
   
   
Đầu 1
   
11 1 lần Vị trí tạo cầu:
61 - 79
   
13 1 lần Vị trí tạo cầu:
61 - 104
   
   
   
   
18 1 lần Vị trí tạo cầu:
61 - 72
19 1 lần Vị trí tạo cầu:
61 - 102
Đầu 2
   
   
   
   
24 1 lần Vị trí tạo cầu:
68 - 93
   
26 1 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 73
27 1 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 85
   
   
Đầu 3
   
   
   
   
   
   
   
37 2 lần Vị trí tạo cầu:
65 - 106
104 - 106
   
   
Đầu 4
40 1 lần Vị trí tạo cầu:
40 - 76
   
   
   
   
   
46 2 lần Vị trí tạo cầu:
40 - 73
59 - 73
47 2 lần Vị trí tạo cầu:
16 - 85
40 - 69
   
   
Đầu 5
   
   
52 1 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 68
   
54 1 lần Vị trí tạo cầu:
44 - 53
55 1 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 22
   
57 5 lần Vị trí tạo cầu:
14 - 18
14 - 45
44 - 45
62 - 85
83 - 85
   
59 1 lần Vị trí tạo cầu:
44 - 96
Đầu 6
60 3 lần Vị trí tạo cầu:
9 - 91
46 - 75
47 - 76
61 1 lần Vị trí tạo cầu:
46 - 67
62 1 lần Vị trí tạo cầu:
46 - 68
   
64 1 lần Vị trí tạo cầu:
46 - 53
65 1 lần Vị trí tạo cầu:
46 - 62
66 2 lần Vị trí tạo cầu:
9 - 39
39 - 73
67 3 lần Vị trí tạo cầu:
46 - 106
47 - 60
47 - 69
   
69 4 lần Vị trí tạo cầu:
46 - 96
46 - 102
55 - 105
73 - 98
Đầu 7
70 1 lần Vị trí tạo cầu:
43 - 56
71 1 lần Vị trí tạo cầu:
43 - 66
   
   
   
75 1 lần Vị trí tạo cầu:
43 - 77
76 1 lần Vị trí tạo cầu:
25 - 73
   
   
79 1 lần Vị trí tạo cầu:
43 - 103
Đầu 8
80 1 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 75
   
   
   
84 2 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 17
13 - 93
85 2 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 44
21 - 62
86 1 lần Vị trí tạo cầu:
72 - 73
87 1 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 106
   
89 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 103
Đầu 9
90 1 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 76
91 1 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 71
   
   
94 1 lần Vị trí tạo cầu:
28 - 93
   
96 2 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 73
28 - 86
97 3 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 69
28 - 29
28 - 50
   
   

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 08/12/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 08/12/2023
ĐB 38223
G1 77286
G2 90185 84473
G3 08584 79697 95286
76506 43075 76662
G4 7394 0605 4471 5963
G5 1127 8186 4005
2106 8507 6915
G6 706 481 999
G7 06 39 93 97
Lô tô
23 86 85 73 84 97 86
06 75 62 94 05 71 63
27 86 05 06 07 15 06
81 99 06 39 93 97
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 07/12/2023
ĐB 35627
G1 13260
G2 96217 17317
G3 28340 60873 47641
19296 93791 58846
G4 1425 0878 0269 6048
G5 4114 5973 7447
0951 0213 1899
G6 568 558 529
G7 44 24 37 61
Lô tô
27 60 17 17 40 73 41
96 91 46 25 78 69 48
14 73 47 51 13 99 68
58 29 44 24 37 61
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 06/12/2023
ĐB 93178
G1 49592
G2 64119 45960
G3 32137 68827 28080
32189 58244 14627
G4 7688 4100 2489 4062
G5 0011 2061 5417
1645 3408 5727
G6 258 412 013
G7 08 11 61 34
Lô tô
78 92 19 60 37 27 80
89 44 27 88 00 89 62
11 61 17 45 08 27 58
12 13 08 11 61 34
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 05/12/2023
ĐB 47521
G1 07540
G2 75731 73475
G3 91273 55144 86736
99900 82341 11775
G4 4831 7851 5581 2662
G5 4138 8878 7384
1966 7257 5976
G6 206 459 399
G7 66 61 51 07
Lô tô
21 40 31 75 73 44 36
00 41 75 31 51 81 62
38 78 84 66 57 76 06
59 99 66 61 51 07

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng