Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 20-03-2023

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 20/03/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 11 lần
01 7 lần
02 14 lần
03 6 lần
04 10 lần
05 8 lần
06 9 lần
07 11 lần
08 15 lần
09 20 lần
Đầu 1
10 1 lần
   
   
   
14 1 lần
15 1 lần
16 2 lần
   
18 7 lần
19 3 lần
Đầu 2
20 3 lần
   
   
23 1 lần
   
25 4 lần
26 9 lần
   
28 14 lần
29 12 lần
Đầu 3
30 3 lần
31 1 lần
32 1 lần
33 1 lần
34 1 lần
35 4 lần
36 5 lần
   
38 8 lần
39 10 lần
Đầu 4
40 3 lần
   
42 2 lần
   
44 1 lần
45 4 lần
46 5 lần
   
48 11 lần
49 12 lần
Đầu 5
50 3 lần
51 3 lần
52 4 lần
53 3 lần
54 2 lần
55 6 lần
56 8 lần
57 1 lần
58 7 lần
59 8 lần
Đầu 6
60 15 lần
61 10 lần
62 16 lần
63 8 lần
64 14 lần
65 12 lần
66 15 lần
67 10 lần
68 12 lần
69 20 lần
Đầu 7
70 2 lần
   
   
73 1 lần
74 2 lần
75 3 lần
76 7 lần
   
78 13 lần
79 12 lần
Đầu 8
80 3 lần
81 1 lần
82 3 lần
83 2 lần
84 2 lần
85 3 lần
86 6 lần
   
88 6 lần
89 9 lần
Đầu 9
90 16 lần
91 13 lần
92 22 lần
93 8 lần
94 16 lần
95 12 lần
96 16 lần
97 14 lần
98 17 lần
99 25 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 20/03/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 20/03/2023
ĐB 24192
G1 24877
G2 69360 66583
G3 07529 77038 85099
32290 94963 23842
G4 6979 7304 7041 4748
G5 6909 5405 4710
9722 2752 1632
G6 617 012 182
G7 29 54 10 42
Lô tô
92 77 60 83 29 38 99
90 63 42 79 04 41 48
09 05 10 22 52 32 17
12 82 29 54 10 42
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 13/03/2023
ĐB 17375
G1 14288
G2 47795 89010
G3 20929 26532 57195
21787 86420 48111
G4 6956 1055 0805 3323
G5 1072 2589 1620
1450 8125 7411
G6 103 269 494
G7 80 74 83 51
Lô tô
75 88 95 10 29 32 95
87 20 11 56 55 05 23
72 89 20 50 25 11 03
69 94 80 74 83 51
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 06/03/2023
ĐB 39919
G1 34271
G2 89252 08794
G3 57917 23934 04144
22358 90155 00374
G4 7287 6916 3685 6225
G5 7565 8826 2483
8057 3671 8416
G6 746 208 679
G7 47 73 97 23
Lô tô
19 71 52 94 17 34 44
58 55 74 87 16 85 25
65 26 83 57 71 16 46
08 79 47 73 97 23
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 27/02/2023
ĐB 93758
G1 96434
G2 10620 41971
G3 97839 24382 48220
49467 28419 70861
G4 7454 7809 8678 2897
G5 0499 1466 2069
6655 0134 2993
G6 915 894 598
G7 24 00 65 16
Lô tô
58 34 20 71 39 82 20
67 19 61 54 09 78 97
99 66 69 55 34 93 15
94 98 24 00 65 16
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số